OBOHTest

Agroturystyka W Nadarzycach

Agroturystyka W NadarzycachagroturystykaWakacje to nie tylko czas niezm?conego wypoczynku- to tez okazja by podj?? dodatkow? aktywno?? fizyczn?, czy prze?y? przygod?. W trakcie upa?ów dobrze jest si? sch?odzi?, dlatego warto zdecydowa? si? na wypraw? nad rzeke.
Sp?ywy kajakowe splywy kajakowe nadarzyce
Nadarzyce to interesuj?ca opcja, zarówno na zabawe w ma?ym gronie, jak i zorganizowanie przykladowo imprezy firmowej. Spokojna okolica nie tylko pozwoli odrobine wypocz??, ale tez prze?y? fajna przygod?. Do wybory mamy zarówno kilkugodzinne wyprawy, jak i trasy, których pokonanie mo?e zaj?c nawet kilka dni. Zwlaszcza na t? ostatni? atrakcje warto si? skusi?- Nadarzyce to mala wie? po?o?ona w Wielkopolsce, w pobli?u Drawskiego Parku Krajobrazowego. P?ynac przez ni? rzeka Pi?awa wije si? przez t? krain? jezior i lasów- p?yn?c po niej nie tylko mamy okazj? obserwowa? dzik? przyrod?, ale te? relaksowa? i odpoczywa?. Jest ona uznawana za jeden z najpi?kniejszych splywow kajakowych w Polsce. Jednocze?nie nie jest szlakiem trudnym- mog? wi?c ze? czerpa? przyjemno?? równie? osoby, które nie maj? zadnych doswiadczen z kajakami. Warto te? podkre?li?, ?e jeszcze jaki? czas temu tereny te by?y zamkni?te dla turystow ze wzgl?du na obecno?? bazy wojskowej- ale dzi?ki temu obszar ten zachowa? w du?ej mierze swój dziewiczy charakter.
Splyw kajakowy pozwala równie? na swobodn? obserwacje naturalnej przyrody- rzeka obfituje w ryby i dzikie ptactwo wodne. Po sko?czonej zabawie nic nie stoi na przeszkodzie, by zorganizowa? grila, czy w?dkowanie.
Splywy kajakowe to ciekawy sposob na sp?dzenie urlopu- blisko?? przyrody pomo?e si? zrelaksowa?, a nutka przygody sprawi, ze zapami?tamy taki urlop na d?ugo.